English  
 Начало За АБРО Бюлетин Новини Събития Членове Документи За сваляне Контакти Връзки DVB-T 
 
  Документи
  Нормативни актове
  Актове на Европейския парламент
  Стенограми и протоколи
  Решения на СЕМ и КРС
  Предложения и проекти на документи и актове
  Съдебни актове
  Етичен кодекс
  Доклади и анализи
  Писма и декларации
  Авторски и сродни права
  Полезна информация
  Регистри на СЕМ и КРС
  Вътрешни актове и документи
  Становища
  Презентации
  Членове
 виж всички 
  Нормативни актове
cccc

  cccc

Закон за авторското право и сродните му права

Последно изменение и допълнение - ДВ. бр.25 от 25 Март 2011г.

Закон за радиото и телевизията

(Обн., ДВ, бр. 138 от 24.11.1998 г.; изм. с § 4 от Закона за деноминация на лева - бр. 20 от 05.03.1999 г.; бр. 60 от 02.07.1999 г. - Решение № 10 от 25.06.1999 г. по КД № 36 от 1998 г.; изм., бр. 81 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 79 от 2000 г., бр. 96 от 2
Закон за електронните съобщения

Обн. ДВ. бр.41 от 22 Май 2007г., изм. ДВ. бр.109 от 20 Декември 2007г., изм. ДВ. бр.36 от 4 Април 2008г., изм. ДВ. бр.43 от 29 Април 2008г., изм. ДВ. бр.69 от 5 Август 2008г., изм. ДВ. бр.17 от 6 Март 2009г.
План за въвеждане на наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване (DVB-T) в Република България

Тарифа за таксите, които се събират от КРС по Закона за електронните съобщения

В сила от 01.01.2008 г. Приета с ПМС № 297 от 05.12.2007 г. Обн. ДВ. бр.106 от 14 Декември 2007г.
Закон за електронните съобщения на Английски език

Закон за радиото и телевизията на Английски език

  Реклама
 
      © 2020 AБРO - Асоциация на българските радио- и телевизионни оператори | Реклама Уеб Дизайн и разработка от Дизайн Студио 42