English  
 Начало За АБРО Бюлетин Новини Събития Членове Документи За сваляне Контакти Връзки DVB-T 
 
  Документи
  Нормативни актове
  Актове на Европейския парламент
  Стенограми и протоколи
  Решения на СЕМ и КРС
  Предложения и проекти на документи и актове
  Съдебни актове
  Етичен кодекс
  Доклади и анализи
  Писма и декларации
  Авторски и сродни права
  Полезна информация
  Регистри на СЕМ и КРС
  Вътрешни актове и документи
  Становища
  Презентации
  Членове
 виж всички 
  Регистри на СЕМ и КРС
Регистър на Комисията за регулиране на съобщения за издадените индивидуални лицензии по Закона за далекосъобщенията

Регистър на Комисията за регулиране на съобщенията на издадените удостоверения за регистрация по обща лицензия

Регистър на Съвета за електронни медии на операторите с право за осъществяване на радио дейнст по кабелен път и/или чрез сателит

Регистър на Съвета за електронни медии

Регистър на Съвета за електронни медии на лицензираните ефирни радиооператори

Регистър на Съвета за електронни медии на операторите с право за осъществяване на телевизионна дейнст по кабелен път и/или чрез сателит

Списък на Съвета за електронни медии на лицензиите за изграждане, поддържане и използване на далекосъобщителна мрежа за телевизионно разпръскване с местно покритие, издадени от КРС по реда на ЗД на ЗРТ

Списък на Съвета за електронни медии на лицензиите за изграждане, поддържане и използване на далекосъобщителна мрежа за радиоразпръскване с местно покритие, издадени от КРС по реда на ЗД на ЗРТ

  Реклама
 
      © 2020 AБРO - Асоциация на българските радио- и телевизионни оператори | Реклама Уеб Дизайн и разработка от Дизайн Студио 42