English  
 Начало За АБРО Бюлетин Новини Събития Членове Документи За сваляне Контакти Връзки DVB-T 
 
  Документи
  Нормативни актове
  Актове на Европейския парламент
  Стенограми и протоколи
  Решения на СЕМ и КРС
  Предложения и проекти на документи и актове
  Съдебни актове
  Етичен кодекс
  Доклади и анализи
  Писма и декларации
  Авторски и сродни права
  Полезна информация
  Регистри на СЕМ и КРС
  Вътрешни актове и документи
  Становища
  Презентации
  Членове
 виж всички 
  Предложения и проекти на документи и актове
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията

Проект на Министерство на културата
Сравнителен анализ на международната практика при колективното управрение на авторски и сродни права

Изготвена от проф.Георги Саракинов
Мотиви към проекта на ЗИД на ЗАПСП

Предложение на Министерство на културата
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права

Предложение на Министерство на културата
Проект на Директива за аудио-визуални медийни услуги на Български език

Проект на Директива за аудио-визуални медийни услуги на Английски език

Проект на План за въвеждане на DVB-T в България, изработен от РГ при ДАИТС

Резюме на План за въвеждане на DVB-T в България, изработен от РГ при ДАИТС

  Реклама
 
      © 2020 AБРO - Асоциация на българските радио- и телевизионни оператори | Реклама Уеб Дизайн и разработка от Дизайн Студио 42