English  
 Начало За АБРО Бюлетин Новини Събития Членове Документи За сваляне Контакти Връзки DVB-T 
 
  Документи
  Нормативни актове
  Актове на Европейския парламент
  Стенограми и протоколи
  Решения на СЕМ и КРС
  Предложения и проекти на документи и актове
  Съдебни актове
  Етичен кодекс
  Доклади и анализи
  Писма и декларации
  Авторски и сродни права
  Полезна информация
  Регистри на СЕМ и КРС
  Вътрешни актове и документи
  Становища
  Презентации
  Членове
 виж всички 
  Решения на СЕМ и КРС
Решения на Съвета за електронни медии за обявяване на радиоконкурси

Решения на Съвета за електронни медии за обявяване на радиоконкурси в градовете Перник, Гоц Делчев, Пазарджик и Девин.
Решения на Съвета за електронни медии за обявяване на радиоконкурси

Решения на Съвета за електронни медии за обявяване на радиоконкурси в Разград и Търговище
Решения на Съвета за електронни медии за издаване на лицензи за радиодейност

Решения на Съвета за електронни медии, с които класира кандидатите за лицензия, участвали в конкурсите за осъществяване на радиодейност чрез използване на налични и/или изграждане, поддържане и използване на нови далекосъобщителни мрежи за наземно радиора
Решение на Комисия за регулиране на съобщенията

Решение на Комисия за регулиране на съобщенията за обявяване на търг с тайно наддаване за издаване на индивидуална лицензия за осъществяване на далекосъобщения чрез далекосъобщителна мрежа за наземно цифрово радиоразпръскване на радиосигнали в обхвата на
  Реклама
 
      © 2020 AБРO - Асоциация на българските радио- и телевизионни оператори | Реклама Уеб Дизайн и разработка от Дизайн Студио 42