English  
 Начало За АБРО Бюлетин Новини Събития Членове Документи За сваляне Контакти Връзки DVB-T 
 
  Документи
  Нормативни актове
  Актове на Европейския парламент
  Стенограми и протоколи
  Решения на СЕМ и КРС
  Предложения и проекти на документи и актове
  Съдебни актове
  Етичен кодекс
  Доклади и анализи
  Писма и декларации
  Авторски и сродни права
  Полезна информация
  Регистри на СЕМ и КРС
  Вътрешни актове и документи
  Становища
  Презентации
  Членове
 виж всички 
  Стенограми и протоколи
Стенограма от заседание на ПК по гражданско общество и медии от 17 Септември 2008 година

Обсъждане на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията № 802 01-68, внесен от Министерски съвет на 03.09.2008 г.
Стенограма от заседание на ПК по гражданско общество и медии от 19 март 2008 година

Взаимодействие между институциите при прехода от аналогово към цифрово разпространение
Стенограма от заседание на ПК по гражданско общество и медии от 12 Март 2008 година

Състояние и приоритети на Българската национална телевизия при прехода от аналогово към цифрово излъчване
Стенограма от заседание на ПК по гражданско общество и медии от 27 февруари 2008 година

Състояние и приоритети на Българското национално радио в процеса на преход от аналогово към цифрово излъчване.
Стенограма от заседание на ПК по гражданско общество и медии от 07 февруари 2008 година

Изслушване на институциите, имащи отношение по телевизионните конкурси за ефирни телевизии в София, Пловдив и Варна
Стенограма от заседание на ПК по гражданско общество и медии от 08 ноември 2007 година

Обсъждане на финансовия разчет, подготвен от работна група, за необходимите разходи на БНТ във връзка с процеса на цифровизация на електронните медии
Стенограма от заседание на ПК по гражданско общество и медии от 07 юни 2007 година

Обсъждания по трансграничните смущения и мерките за намаляване на влиянието им върху българските радио- и телевизионни оператори
  Реклама
 
      © 2020 AБРO - Асоциация на българските радио- и телевизионни оператори | Реклама Уеб Дизайн и разработка от Дизайн Студио 42