English  
 Начало За АБРО Бюлетин Новини Събития Членове Документи За сваляне Контакти Връзки DVB-T 
 
  Новини
  Пресцентър
  Общество и медии
  Медиите в кадър
  Реклама
  Интервю
  Гледна точка
  Право на отговор
  Авторско право и сродните му права
  Технологии и платформи
  Други
  Непотвърдено?
  Членове
 виж всички 
  Реклама
Антивъзпитателна и дискриминационна е кампанията с благодарности към д-р Енчев
2011-06-01

На свое заседание Етичната комисия към Националния съвет по саморегулация в рекламата определи кампанията  като агресивна, тъй като уважението към клиента изисква рекламата да не допуска възможност за грешна интерпретация или неразбиране.

Д-р Ангел Енчев заяви, че уважава решението на Етичната комисия.

01 .06. 2011, София

Според потребителите, които са сезирали Националния съвет по саморегулация, рекламната кампания на д-р Енчев е подчертано дискриминационна, антивъзпитателна и обидна, дори за и за неговите пациенти. Посланието „Мога да контролирам живота си! Благодаря ви, д-р Енчев!“ внушава идеята, че „само красивите жени успяват в живота, което навежда на мисълта за неравно третиране и подбуждане към дискриминация”. Друг жалбоподател пита как да обясни на дъщеря си посланието "Прекалено красива съм, за да работя".

«Посланието, което носи рекламната кампания, има обиден и дори агресивен характер. То засяга обективната, подкрепена от опита и общественото мнение представа, която има всеки човек за ценности, обществен статус, закон и морал. И не агресивността прави рекламата неприемлива, а начинът на нейното експониране, защото въздействието на рекламата е подтикване към извършване на определено деяние», коментира председателят на Етичната комисия г-н Гриша Камбуров. «Младите и неопитни потребители лесно могат да станат „жертва” на подобни внушения.  Рекламите са и подвеждащи и заблуждаващи, с посланията които носят, те създават у потребителя представи, които не отговарят на реалността», допълни още г-н Камбуров.

В становището, дадено от ответната страна, се казва: «Кампанията е разработена с чувство за хумор и залага на намигащите провокативни слоугъни». Д-р Ангел Енчев в допълнителен коментар потвърди, че уважава решението на Етичната комисия и ще се съобрази с нейните предписания.

Етичната комисия към НСС препоръчва корекции на търговската комуникация, позовавайки се на следните текстове от Етичния кодекс:

Чл.1.1. Всяка търговска комуникация трябва да бъде изготвена с чувство на отговорност към потребителя и обществото.

Чл. 1.2. Всяка търговска комуникация трябва да бъде съобразена със закона, благоприлична, почтена, честна и правдива.

Чл. 3.1. Търговската комуникация трябва да бъде изработена по такъв начин, че да не злоупотребява с доверието на потребителите и тяхната липса на опит или познания.

Чл.5.1. Търговската комуникация трябва да бъде правдива и да не въвежда в заблуждение.

Освен, че решението по казуса е изпратено на заинтересованите страни, то е предоставено от Етичната комисия към НСС на Министерство на здравеопазването и Комисията за пост мониторинг за сведение.

- Край -

За Националния съвет по саморегулация

Националният съвет за саморегулация (НСС) е учреден от Българската асоциация на рекламодателите (БАР), Асоциацията на рекламните агенции - България (АРА) и Асоциацията на българските радио- и телевизионни оператори (АБРО). НСС е сдружение с нестопанска цел, чиято основна задача е да обединява рекламна индустрия зад дефиницията и спазването на правилата на професионално поведение в областта на рекламата и търговските комуникации. НСС се стреми да постигне това чрез изграждане на  взаимоотношения на социална отговорност и бизнес етика между всички страни в процеса, в съответствие с действащото законодателство и международната практика. На сайта на Националния съвет по саморегулация (НСС) могат да бъдат видени случаите на неетични и подвеждащи рекламни послания и кампании, по които Етичната комисия към НСС се е произнесла: www.nss-bg.org.

За допълнителна информация:

Национален съвет за саморeгулация (НСС)

ул. "Христо Белчев" 33, ет.2, офис 6

София 1000

Е-mail: office@nss-bg.org

Председател на УС на НСС

Ели Герганова,

М: 0888 320 266

 виж всички от категорията  
  Реклама
 
      © 2020 AБРO - Асоциация на българските радио- и телевизионни оператори | Реклама Уеб Дизайн и разработка от Дизайн Студио 42