English  
 Начало За АБРО Бюлетин Новини Събития Членове Документи За сваляне Контакти Връзки DVB-T 
 
  Новини
  Пресцентър
  Общество и медии
  Медиите в кадър
  Реклама
  Интервю
  Гледна точка
  Право на отговор
  Авторско право и сродните му права
  Технологии и платформи
  Други
  Непотвърдено?
  Членове
 виж всички 
  Интервю
Интервю с Мария Стоянова, председател на СЕМ
2016-10-04

БНР, Преди всички | 04.10.2016 | 10:03

Тема: Евранет: ЕК и групата на европейските регулатори на аудиовизуални медийни услуги подготвя промени в Директивата за аудиовизуалните медийни услуги
Гост: Мария Стоянова, председател на СЕМ

Водещ: ЕК и групата на европейските регулатори на аудиовизуални медийни услуги подготвя промени в Директивата за аудиовизуалните медийни услуги. Директивата беше приета през 2007 г., от когато медийният пазар се измени значително заради продължаващото сближаване между телевизията и интернет и появата на нови хибридни услуги, най-често съчетаващи аудиовизуалното съдържание или формати с различни технологични иновации. Затова и ЕК мотивира ревизията на директивата с необходимостта да инкорпорира актуалното развитие на медиите в общата европейска регулаторна рамка. През октомври Комисията отново ще преразгледа проектодирективата. Окончателното й приемане зависи освен от ЕП, и от министрите на 28-те страни-членки на съюза. Миналата седмица по промените, свързани с търговските съобщения, продуктовото позициониране, по-активното промотиране н а европейски произведения, защитата на малолетните и ролята на националните регулатори имаше голяма дискусия в ЕП. На нея присъства и председателят на СЕМ Мария Стоянова, която чухте да влиза бързо в студиото. Една много сложна комуникация очертавахме тук по телефон, която завърши в студиото. Но всичко е наред. Имате ли глас и дъх да продължим нататък? Здравейте, г-жо Стоянова.
Мария Стоянова: Добро утро, г-жо Великова. Добро утро на вас и на вашите слушатели.
Водещ: Сега, дискусията в ЕП доколко показва къде може би ще бъдат проблемните точки на страните-членки по дебата за тази промяна на директивата?
Мария Стоянова: Искам да ви благодаря за това, че обръщате внимание на този много голям въпрос, който засяга целия медиен сектор на Стария континент. Действително, това, което вие казахте на слушателите е факт.
Водещ: Вода, ако може да й донесем.
Мария Стоянова: Не само, че технологичното развитие избързва страшно много. А и европейската медийна индустрия се намира в сянката на американската, а вече и на южнокорейската.
Водещ: Тоест трябва да конкуренцията…
Мария Стоянова: На нас ни трябват много усилия, за да можем да съхраним европейското производство и да го направим конкурентноспособно. Самият факт, че нашите, европейски зрители и слушатели предпочитат американска продукция, гледат технология от Южна Корея, предпочитат тази технология означава, че ние в Европа имаме много работа за вършене. Ако тази работа не я свършим в една адекватна рамка, правна рамка имам предвид, тогава… Благодаря ви. Тогава ще останем назад.
Водещ: А има ли съгласие за такава реформа? Доколко наистина някакви национални проблеми ще имат влияние върху взимането на общоевропейско решение?
Мария Стоянова: Много е странно. Въпросът, който поставяте е изключително важен, защото много е странно как във всички сектори на икономиката в Европа е възможно да се постигне единение, разбиране за необходимостта от структурирането на тези сектори. И това структуриране е свързано също така с обособяването на независими надзорни институции, които да наблюдават и контролират дейността в тези сектори. Това е възможно в банковия сектор, където европейските държави успяха да се споразумеят да превъзмогнат националните си егоизми и да създадат наднационален европейски регулатор, в който влизат всички държави, които са част от еврозоната. Това е възможно в газовия сектор, енергетиката, това е възможно в телекомуникациите, всеки друг сектор без един – медийният.
Водещ: Защото?!
Мария Стоянова: И тук възниква въпроса – защо. Защо само в медийния сектор, който е основополагащ за демокрацията, и аз знам, че това вече звучи като клише, но действително без свободни медии, без плуралистични медии, в ситуацията, например, в която се намираме сега в Европа с толкова много глобални заплахи около нас, а и вътре в сърцето на нашия континент, без плуралистични гледни точки и мнения ние няма как да вървим напред и да осигурим основа за сигурност и стабилност на нашия континент. Действително медийният сектор не е изключително печеливш. Например, в сравнение телекомуникационният сектор в България е някъде 5% от БВП. Медийният сектор едва ли има процент. Не е печеливш, но е основополагащ, но е важен. Неслучайно медиите са определяни като четвърта власт. И сме свидетели на факта, че само за този сектор на европейско равнище ние нямаме никакви гаранции нито в директивата за именно структуриране, така както е навсякъде във всички останали отрасли на бизнеса, ние на всичкото отгоре срещаме и съпротива за това да се създадат най-после и да се легитимират независими институции, които да упражняват контрол, каквито са регулаторите.
Водещ: Добре, какъв е подтекстът, според вас, на германската съпротива? На мен ще ми е любопитно как ще коментирате позицията на германските евродепутати, защото сте живяла в Германия, познавате медиите и вероятно страховете.
Мария Стоянова: Имаме следния казус, който действително е безпрецедентен, да не кажа смущаващ. Защото именно федералната република, която е един умален модел на Европа, имаме Изток и Запад в едно, имаме тази различна история, в която сме живели нито хората отвъд Берлинската стена и другите, които гледаха какво се случва през Берлинската стена. За тях ние изглеждахме някакъв сив, странен свят, в който всичко естествено е зависимо само от Партията, а от там и от държавата. А пък те на нас ни изглеждаха пъстри и шарени, интересни. В един момент се събрахме. Вместо да извадим поуки от това и разбиране за другия, заради различните истории, които така ни се случи, просто сме преживели, сега сме свидетели на действително нещо много смущаващо в ЕП, а именно депутати от Социалдемократическата и ЕНП внасят в Комисията по култура и образование на ЕП един проект за ревизия на директивата, който ограничава именно възможността за съществуване и създаване на независими институционални и надзорни органи в медийния сектор, тоест регулатори по съдържанието. Защото смятат, че това е предложение на Комисията, което се цели в държави с традиционно проблематична независимост на тези институции, каквито са Полша и Унгария. Обърнете внимание, тук България не се споменава. Което смятам, че също е важно. И смятат, че това предложение на Комисията се цели към тези държави. Но всъщност ще засегне Германия. Защо Германия? Защото Германия е единствената страна в ЕС, в която обществените медии се контролират от органи, които са интегрирани вътре в самите обществени медии. Те нямат думата по това кое предаване да се излъчи и кой водещ. Но по принцип имат думата по това как ще бъде изградена програмата. Тези съвети включват освен представители на различни прослойки в обществото, като например женски организации, църковни организации, организации на хора със специални, специфични заболявания. Те включват и представители на държавата, това означава и политиците. И всъщност двете дами, които са автор на този проектодоклад, за който споменах, са част от един такъв контролен орган. Този …
Водещ: И те не искат независим регулатор, който …
Мария Стоянова: И го казват в прав текст, и го казват в прав текст с аргумента, че ние, тоест държавите в Източна Европа така или иначе не сме гарантирали никаква независимост. И след като не сме независими, то е ясно, че няма да бъдем независими. Тази логика изобщо беше непонятна.
Водещ: А има ли компромис между искането да имате гарантирана такава независимост на регулатора и това, което предлагате? Защото в крайна сметка, както казах, ЕП и 28-те трябва да имат последната дума за тази директива.
Мария Стоянова: 28-те вече се изказаха, между другото рамковата позиция на държавата България е в тази посока – подкрепя независимостта на регулаторите, не само …
Водещ: А Германия?
Мария Стоянова: На Германия обаче не. Да, права сте. Значи, това е една голяма държава, която има проблем с това. Хубавото в цялата история, между другото компромис няма, въпросът е или-или.
Водещ: Няма по средата.
Мария Стоянова: Няма, за съжаление, действително. Хубавото в цялата история е, че успяхме да изострим чувствителността на депутати, които да разберат каква е същността на проблема, че тук не става въпрос за борба за позиция, за място, за работа…
Водещ: Да не те уволнят като шеф на СЕМ, например.
Мария Стоянова: Например. А за цял един процес, който ние успяхме в тази държава с всичките ни грешки, сега в момента говоря само за нашата страна – с всичките ни грешки, с всички пропуски, с всички изоставания, ние успяваме в момента да вървим по един наистина правилен път. И за нас това би означавало връщане назад. Защото знаете ли, само преди няколко седмици в НС имахме среща регулаторите по съдържанието от Македония, регулатора по съдържанието от България с народни представители от България и на тази среща народните представители бяха наши гости. Именно с уважение към нашата независимост. Ние направихме среща с народните представители на България в сградата на СЕМ именно с уважение към нашата независимост. Това са процеси, които вървят бавно, но се случват. И за нас би било абсолютно връщане назад, да не кажа тотална демотивация за целия сектор, ако ние сега трябва да се съобразим с личния комфорт на един или друг депутат.
Водещ: Това може ли да отвори темата за регулация на регулаторите в България, ако ми позволите така? Знаете многократно като се говореше за сливане на БНР и БНТ, СЕМ и КРС, се казваше – чакайте, в момента се готви европейска регулация, нека да видим какво предлага регулацията и после да говорим какво трябва да правим тук.
Мария Стоянова: Абсолютно сте права. Аз този пример дадох в ЕП и обясних и на депутатите там, че всъщност ние успяхме да убедим нашите народни представители да изчакаме сигнала от Брюксел, който го смятаме наистина за значим и важен, защото той ще обедини позициите както на много и различни експерти, така и на много и различни представители от държавите-членки. И сега в един момент се оказва, че ние в момента сме снабдени с много, бих казал съвсем спокойно дори демократични инструменти, отколкото бихме могли да очакваме от този проектодоклад. Но всъщност не всичко е загубено. Председателят на Комисията по образование и култура разбра нашия проблем, в ЕП имам предвид, г-жа Силвия Коста. Освен това срещаме голямо разбиране във фракцията на европейските консерватори и реформисти, известна още като фракцията на Камерън, която пък е подготвила насрещен проектодоклад. Тъй като големите държави-членки се оказва, без Германия, са страните, които изключително много отстояват на независимостта на регулаторите, защото си дават сметка за тях, за техния смисъл за икономиката.
Водещ: Независимо от това, че са от ранга на Германия стари демокрации.
Мария Стоянова: Франция, например. Франция казва – ние сме от ‘97-а г. независими и прекрасно живеем така. Италия казва – това е абсурд, в директивата за телекомуникациите е записано, че там регулаторът е независимо. Защо в медийния сектор това да не е възможно. Великобритания, която съвсем наскоро, само през април месец, великобританският регулатор пое контрола върху Би Би Си, тъй като Би Би Си доскоро беше извън регулация, и това се случи във Великобритания, е последната държава, която би дала заден. Тъкмо напротив, това е страната, която подкрепя този процес. И аз съм много благодарна пък и на българските евродепутати, които също разбират въпроса и проблема. Ще спомена само две имена …
Водещ: Да, кажете.
Мария Стоянова: … едното е на г-н Ангел Джамбазки именно от фракцията на европейските консерватори и реформисти, от които сме свидетели действително на много голяма активност. И другото е на г-жа Ева Паунова от ЕНП.
Водещ: Кажете какво казват обаче проблемните страни? Ние знаем между другото, че Полша е под своеобразен мониторинг заради върховенството на закона и свободата. Какво казват страните, заради които всъщност е замислена и тази директива?
Мария Стоянова: Беше тъжно, защото в ЕП едната от вносителките на проектодоклада, евродепутат от социалдемократите използва точно това и каза – какво ми говорите тук за независимост на регулаторите, като в Полша ги сменя правителството, когато си иска. И освен това, каква ви е тази организация, буквално дословно цитирам – каква ви е тази организация на европейските регулатори, които твърдите, че сте независими, при положение, че там имате членове, които очевидно не са независими. И тогава си казваш – кой го казва това? Казва го политик. Кой сменя регулаторите и членове на регулатори? Политици, тоест ваши колеги. В случая, да, те не са от вашата страна, от съседна. Ако вие имате някакъв упрек, той не е към нас. Той е към вашите колеги, той е към вашето съсловие, то е към вас, които в крайна сметка използвате вашите инструменти, за да критикувате нас. В Полша, единствената страна, и в смисъл аз защитих моите колеги от Полша, Полша е единствената страна в ЕС, в която регулаторът по съдържанието е конституционен орган, той е записан в Конституцията. Това, че така се е случило в Полша, че в момента имаме на власт едно правителство, което действа по начина, по който действа – сменяйки генерални директори на обществените медии, сменя членовете на регулатора както е решило, че е добре да се направи – не е проблем на регулатора, не е проблем на институцията. Напротив, това показва, че тази институция трябва още по-силно да бъде укрепена. И това, което аз си позволих да обърна внимание в Брюксел беше, че ако сега от Брюксел дойде сигнал на разколебаване, сигнал на бих казала дори разхлабване…
Водещ: Или отлагане.
Мария Стоянова: Или отлагане. Тогава никой да не се изненадва за ехото в отделните европейски столици. Знаете ли, аз останах с впечатление, че не само имаше разбиране за това, а тъкмо напротив, например г-жа Коста, която цитирах, председателя на Комисията по образование и култура в ЕП каза – аз съм също социалдемократ, тази дама е от моята фракция, но аз няма да я подкрепя. Тоест разбирането за надпартийност и за необходимост на поддържане на осигуряване на един процес в Европа, който е важен за всички нас, защото всички в крайна сметка сме потребители на медии и всички после критикуваме медиите и сочим с пръст към тях. Ако ние не им дадем възможност и основа за независимост, те никога няма да станат независими по самоусмотрение.
Водещ: Тоест по-скоро очаквате, че въпреки съпротивата на Германия, няма да бъде отложена директивата и няма да бъде с цената на компромиси?
Мария Стоянова: Не само. Директивата няма да бъде отложена, промените ще влязат. Проблемът ни е какви ще бъдат те.
Водещ: Да, това е въпросът.
Мария Стоянова: И това, което аз ме кара да бъда оптимист, е именно разбирането за необходимостта от гарантирането на един процес в медийния сектор в Европа, който да доведе до неговото развитие, а не до дърпането му назад. Нека да завърша с това, което започнах – Европа има изключителни продуценти, Европа има изключителни журналисти, Европа има изключителни разбирачи от медии. Те обаче са в сянката на американските, а вече казах по отношение на технологиите и на южнокорейските производители и играчи на този медиен пазар. Ако ние продължаваме да тъпчем на едно място и да се въртим около собствената си орбита, защото на мен в моята страна това ми изнася, затова ти в твоята страна няма да го получиш и не развием това съзнание, че ние сме конкурентни на други континенти, тогава ние ще продължим да гледаме американски продукции, американски формати, американски филми, ако искате и ще правим американски вид журналистика.
Водещ: Благодаря ви. Това беше Мария Стоянова от СЕМ.
 виж всички от категорията  
  Реклама
 
      © 2019 AБРO - Асоциация на българските радио- и телевизионни оператори | Реклама Уеб Дизайн и разработка от Дизайн Студио 42