English  
 Начало За АБРО Бюлетин Новини Събития Членове Документи За сваляне Контакти Връзки DVB-T 
 
  Новини
  Пресцентър
  Общество и медии
  Медиите в кадър
  Реклама
  Интервю
  Гледна точка
  Право на отговор
  Авторско право и сродните му права
  Технологии и платформи
  Други
  Непотвърдено?
  Членове
 виж всички 
  Общество и медии
Какво казаха за него членовете на СЕМ
2017-08-25

в. Дума | 25.08.2017 | Стр. 32

Визията за развитието на БНТ, представена от г-н Каменаров се доближава най-много до телевизията, която искам да гледам. Той може да се справи с най-неотложните задачи, да събере добър екип и да изпълни това, за което говори пред нас. Излиза от БНТ, познава хората, технологиите и целия работен процес.
ИВО АТАНАСОВ:
Добра концепция. Опитен журналист с дългогодишен стаж в националната телевизия. Много е важно БНТ, както и БНР, да отразява различните идеи и убеждения в обществото в актуално-публицистичните предавания на политическа и икономическа тематика. Останах в впечатлението, че г-н Каменаров не схваща това законово задължение в неговата дълбочина. Говори за модернизиране на публицистиката, не толкова за баланса на различните гледни точки. Освен това срещам разбирането, че става дума за отразяване на позициите на отделните партии. В закона пише "различните идеи и схващания на обществото", което е много по-широко като обхват и много по-важно като съдържание, отколкото позициите на отделните партии.
Мария СТОЯНОВА:
Представи иновативна и съществена идея за развитието на младежка интернет платформа. Това в обществените медии в Европа се смята за ключ към връщането на младежката аудитория. Притежава разнообразна биография, която дава основание да се смята, че е достатъчно широко скроен, за да не бъде причислен нито към определени лобита, нито към статукво или други рамки. Неговата жизненост е изключително важна за мотивирането на големия екип на БНТ. Има опит в ръководството. Ще гарантира спокойствие на работа на журналистите.
РОЗИТА ЕЛЕНОВА:
Адекватен, цялостен, плътен, изпълнен с конкретика и професионален анализ. Показа ясни цели, задачи и предлага конкретни действия, с които да се постигнат исканията, които звучат реалистично и убедително. Има поглед върху всички аспекти от управлението в БНТ, познато лице за работещите там. Концепцията дава пълна представа за управленската визия и конкретните му намерения. Познава европейските обществени медии и моделите им за управление. Предлага консервативен подход в раздела "бюджетиране и финанси" и го отличава от всички други, които се увличат с пожелания и съжаление от липсата на пари. Правилно определя развиването на новите медии като още един канал за комуникация. Оригиналното предложение за алтернативни източници на финансиране е ключът към разрешаване на основното предизвикателство пред генералния директор на БНР.
София ВЛАДИМИРОВА:
Тази реалистична и съобразена с конкретните условия и предизвикателства пред БНТ концепция, както и нейната обоснована и мотивирана защита, мотивират становището ми, че Константин Каменаров отговаря в най-пълна степен на изискванията, заложени в процедурата, приета от СЕМ.
Стр. 32
 виж всички от категорията  
  Реклама
 
      © 2018 AБРO - Асоциация на българските радио- и телевизионни оператори | Реклама Уеб Дизайн и разработка от Дизайн Студио 42