English  
 Начало За АБРО Бюлетин Новини Събития Членове Документи За сваляне Контакти Връзки DVB-T 
 
  Новини
  Пресцентър
  Общество и медии
  Медиите в кадър
  Реклама
  Интервю
  Гледна точка
  Право на отговор
  Авторско право и сродните му права
  Технологии и платформи
  Други
  Непотвърдено?
  Членове
 виж всички 
  Медиите в кадър
Архивът на БНТ тежи 750 тона
2017-11-18

в. Монитор | 18.11.2017 | Стр. 3

БНТ разполага с най-големия филмов архив в България с обща тежест над 750 тона и обем на площ за съхранение 2000 кв.м. В периода 1975 - 2009 г. той се съхранява в наетия от телевизията втори етаж на складовата база в квартал "Захарна фабрика". През януари 2009 г. започва неговото пренасяне. През май част от помещенията рухват и разцепват склада на две части. Архивът продължава да се изнася по тясна пътека над отворената бездна. Тежката операция продължава до септември същата година единствено със средства и усилия на БНТ и завършва, без да се загуби и метър лента. В края на 2009 г. старата сграда рухва окончателно. По време на използването на филмовата лента предаванията са се категоризирали в четири групи: фонд А - "Златен фонд", фонд Б - за съхранение 15 г., фонд Б - за съхранение 5 г., фонд Г - за брак. Поради излизането на филмовата лента от производство и невъзможността от повторен запис върху нея, на практика са се запазвали всички филмови материали.
Филмовият архив на БНТ включва 77 840 заглавия на филмови програми и инцЪормационни обекти. Те са на 16 мм и 35 мм лента, с общо времетраене над 38 200 часа. Видеоархивът включва 81925 носители със 151190 заглавия и общо времетраене над 88 700 часа. Звуковият архив съхранява 375 231 заглавия (51126 броя аудионосители). Файловият архив включва 150 300 заглавия с общо времетраене над 97 880 часа, съхранявани на 1370 касети в цифрова библиотека. Значителна част от архива на БНТ е дигитализиран и включва филми, предавания и видеоматериали.
БНТ съхранява основно собствената си продукция. Пазят се материали на български филмови къщи и студия, с цел многократното им излъчване в ефир, за което телевизията плаща на съответната фирмата-производител. Материали, произведени от чуждестранни компании, не се съхраняват, защото сключените договори не позволяват това. Те се изтриват след изтичане на определените по договорите брой излъчвания. Най-старите български игрални филми, съхранявани в архива на БНТ, са от 1964 т. Това са филмите,,Васката" (реж. Борислав Шаралиев) и "Русият и гугутката" (реж. Неделчо Чернев). Най-старият сериал е "Семейство Калинкови" (1966 г.).
Навлизането на видеоносителите променя тези правила. Възможността за повторен запис и високата им цена налагат въвеждане на две категории: "Златен 4юнд" и "материали, нямащи стойност за безсрочно съхранение". Дигитализацията на архива на БНТ стартира през 2009 г., когато започва обработката на актуалната продукция на файлове и в същото време - цифровизирането на архива. За целта, през 2008 г. с държавна субсидия е закупена цифрова библиотека и е оборудвана специална апаратна. В началото на 2017 г. втора апаратна се обзавежда с техника за цифровизиране. По груби изчисления, цифровизиран е 20% от видеоархива, който е по-застрашен от похабяване от филмовия архив, но се цифровизират и филмови материали.
Снимка:
Разпознаваме младата Гинка Станчева, Георги Черкелов и Кунка Баева в най-стария ни тв сериал "Семейство Калинкови" (1966 г.).
Стр. 3
 виж всички от категорията  
  Реклама
 
      © 2018 AБРO - Асоциация на българските радио- и телевизионни оператори | Реклама Уеб Дизайн и разработка от Дизайн Студио 42