English  
 Начало За АБРО Бюлетин Новини Събития Членове Документи За сваляне Контакти Връзки DVB-T 
 
  За АБРО
  Мисия
  Цели
  Дейности
  Органи на управление
  Партньори
  Членове
 виж всички 
  Дейности
 • AБРO представлява интересите на своите членове пред българското правителство и държавните институции, както и пред международни организации.
   
 • AБРO oсъществява законодателни инициативи, насочени към създаване на благоприятна законова среда за извършване на частна радио- и телевизионна дейност в България
   
 • AБРO oрганизира професионални образователни курсове и програми, насочени към повишаване квалификацията и постигане на по-висок професионален стандарт на работещите в областта на електронните медии
   
 • AБРO oсигурява консултативно-методическа и институционална помощ на своите членове
   
 • AБРO периодично предоставя информация за актуалните технологични промени в областта на радио- и телевизионното разпръскване, повишава информационната осигуреност и обогатява справочната информация на работещите в електронните медии
   
 • АБРO публикува ежедневен електронен информационен бюлетин на своя уеб-сайт
   
 • AБРO публикува ежегоден каталог с информация за радио- и телевизионните оператори в страната, както и за различните организации, партньори на Асоциацията
   
 • Представители на AБРO участват в национални и международни конференции и кръгли маси, посветени на проблемите на радиоразпръскването и законовото му регулиране
   
 • AБРO провежда периодични маркетингови и социологически проучвания на радио-пазара в България
   
 • AБРO организира търговски изложения и фестивали за представителите на радио- и телевизионната индустрия
   
 • AБРO инициира и провежда общонационални кампании "В полза на обществото", целящи повишаване на обществената информираност по актуални въпроси: информационна кампания по евро-интеграционния напредък на България, кампания "Ти избираш", кампании против дрогата, тютюнопушенето, и др.
   
 • През 2000 г. AБРO учреди награда "Кристален микрофон" за най-добра кампания в обществен интерес.
  Реклама
 
      © 2020 AБРO - Асоциация на българските радио- и телевизионни оператори | Реклама Уеб Дизайн и разработка от Дизайн Студио 42